Postări

Îndemn și rugăciune către cei plini de zel pentru credința lui Isus Cristos (Sf. Alfons M. de Liguori)

Imagine
Îndemn către cei plini de zel pentru credința lui Isus Cristos

Sf. Alfons Maria de Liguori Adevăruri de Credință, Napoli, 1767
Oh credincioși, voi cei care-l iubiți pe Isus Cristos, priviți persecuția pe care o suferă Biserica de la atât de mulți necredincioși care, nemulțumindu-se cu faptul de a se pierde singuri, caută prin scrieri și prin discursuri să-i pervertească și pe alții, ca să-i aibă de tovarăși în pierzarea lor; și de aceea se ostenesc să răspândească pretutindeni, până-n Italia noastră, cărțile lor ciumate, care odată citite de sărmanii tineri fie din curiozitatea de a auzi lucruri noi, fie din dorința de a avea o mai mare libertate în revolta lor se îmbuibă de veninul din ele și astfel, se lasă apoi duși fără reținere în tot felul de vicii. Ah, voi care ardeți de zel pentru binele credinței, adunați-vă toate puterile, predicând, avertizând, instruind și strigând, cu scopul de a extirpa această mare ciumă din lume. Poate o să-mi spuneți că pentru aceasta nu sunt suficient…

Ce înseamnă a crede? Fundamentele credinței creștine

Imagine
Cateheza 05 CE ÎNSEAMNĂ „A CREDE” (CBC 26-184)
Fundamentele credinței creștine


SECȚIUNEA I: BAZA PRIMULUI PILON CE ÎNSEAMNĂ „A CREDE”
Ce presupune asumarea credinței creștine?
CBC 26. „Când ne mărturisim credinţa, începem prin a spune: "Cred" sau "Credem". Înainte de a mărturisi credinţa Bisericii aşa cum este expusă în Crez, să ne întrebăm, aşadar, ce înseamnă "a crede".
Credinţa este răspunsul omului dat lui Dumnezeu care i se revelează şi i se dăruieşte, aducând în acelaşi timp un belşug de lumină omului aflat în căutarea sensului ultim al vieţii sale.      Pot să pun întrebări dificile cu privire la credința Catolică? Da, este bine să se pună cât mai multe întrebări despre credință așa cum Isus însuși făcea: îi asculta și le punea întrebări (Lc 2,46-47). Cateheza are această formă dialogică. A întreba este foarte important pentru că Isus ne spune: Împărăția lui Dumnezeu este asemenea unei comori ascunse într-un ogor (Mat 14,44). Trebuie să muncim să d…

Remediul insuficientei catehizări (2) - educația creștină a copiilor

Imagine
Luis de Granada, Compendiul Doctrinei Creștine, Capitolul II, 3 Lectură suplimentară la Cateheza 4 - Noi, oamenii moderni, și Catehismul
Al doilea remediu la care mă gândesc este ca în cazul în care părinții nu au capacitatea de a-și învăța copiii, cel puțin să caute un om căruia să-i încredințeze și care să-i învețe ceea ce trebuie să știe creștinul. O persoană care cu doctrina și cu exemplul să-l ducă pe calea adevărului și să-l îndrăgostească de el și mai ales să-l învețe să simtă binefacerea răscumpărării pe care au primit-o de la Fiul lui Dumnezeu, precum și marea și excesiva iubire cu care îi iubește Dumnezeu încă înainte de nașterea lor și cât i-ar iubi pentru totdeauna dacă se vor păstra în acea curăție pe care El le-a împărtășit-o prin Sângele Său. Acestea cu ușurință le va putea face învățătorul dacă are zel, pentru că nimic nu se lasă îndreptat mai ușor decât plantele tinere, dacă sunt cu pricepere îndrumate.
Al treilea lucru care se cere după aceea, este ca părinții să facă…

Remediul insuficientei catehizări (1)

Imagine
Luis de Granada, Compendiul Doctrinei Creștine, Capitolul II, 2
Lectură suplimentară la Cateheza 4 - Noi, oamenii moderni, și Catehismul
Acum putem înțelege cum trebuie să ne folosim de această doctrină cerească, ca să nu o citim, nici să o cunoaștem degeaba. Și anume, de misterele credinței trebuie să ne apropiem pentru a ne înclina inima spre iubirea și frica de Dumnezeu, spre recunoștința pentru binefacerile lui și spre supunerea față de poruncile lui. De doctrina poruncilor trebuie să ne folosim pentru a-i înțelege voința și pentru a ști în ce anume îi putem plăcea sau displăcea. Iar de rugăciune și de sacramente trebuie să ne folosim cu scopul de a dobândi spiritul, puterile și harul cu care să putem transpune în faptă tot ceea ce poruncește legea. Astfel nu ne va lipsi nimic din cele necesare pentru împlinirea și desăvârșirea vieții creștine.
Aceasta este învățătura pe care Biserica Catolică a învățat-o încă de la începuturi, cu cea mai mare grijă. Acesta era conținutul predicări…

Noi, oamenii moderni, și Catehismul

Imagine
Cateheza 04
NOI, OAMENII MODERNI, ȘI CATEHISMUL
DESTINATARII CATEHISMULUI ȘI ADAPTĂRILE NECESARE CBC 12, 18-24


CBC 12. Acest catehism este destinat, în primul rând, celor răspunzători de cateheză: întâi de toate episcopilor, ca învăţători ai credinţei şi păstori ai Bisericii. Le este oferit ca instrument în împlinirea misiunii lor de a învăţa poporul lui Dumnezeu. Prin episcopi, el se adresează autorilor de catehisme, preoţilor şi cateheţilor. De asemenea, lectura lui va fi folositoare pentru toţi ceilalţi credincioşi creştini.      În primul rând acest text este destinat clerului, autorităților însărcinate cu pregătirea unei cateheze adaptate diferitelor culturi, situații și categorii de persoane. Dar este de folos și tuturor credincioșilor.
Catehismul și noi Avem noi nevoie de lecții de creștinism? La vârsta noastră? După atâta practică religioasă, saramentală? Bine, poate avem, dar chiar lecții, ca la școală? Ce-i cu limbajul acesta învechit și greoi? De ce nu-l înțelegem? De ce par…